Papež časti mrtvega Jezusa na križu in s tem smrt (3)

Kategorija Splošno 0

Papeževa izjava: »Vsakdo izmed nas naj danes pogleda Križanega, pogleda naj tega Boga, ki je postal greh, da mi ne bi umrli v svojih grehih …«, je nekaj nezaslišanega in skrajno satanskega, saj trdi, da je Bog postal greh. In seveda velika laž, ki jo je izrekel tisti, ki je oče laži in morilec od vsega začetka. Jezus je vsekakor vedel, kaj je govoril pismoukom in farizejem, katerih nasledniki so cerkveni kleriki s papežem na čelu. Z mrtvim telesom na križu hoče cerkev človeštvu vsiliti oz. vtisniti predstavo, da je Božji Sin podlegel grehu. Ker gredo grešniki v večni pekel, bo tudi Jezus kot grešnik odšel v pekel. Seveda po logiki katoliške cerkve. Ker bo Bog pristal v peklu, bo satan prevzel prestol v nebesih in bo tako on postal vladar stvarstva. In tega bo preuredil po svoje. Kako se bo Bogu godilo v peklu – tako kot drugi bo trpel večne muke. Seveda vse po cerkveno.

Tudi papeževa izjava »Največje slavljenje, ki ga lahko ponudimo Očetu, je ponuditi mu trpljenje njegovega Sina«, je satanska. Le kdo bi lahko bil tako zločinski, da bi očetu, ki ljubi svojega sina, ponudil trpljenje in smrt njegovega sina in celo trdil, da je to največje slavljenje. Neverjetno je, kaj papež vse izjavlja. Ponuditi strahotno trpljenje nekoga nekomu in še trditi, da je to slavljenje, je cinizem brez primere in čisti satanizem. Papež je v tem pogledu brez konkurence. Ponuditi kri strahotno trpečega sina očetu v slavo, je izraz norčevanja in zmagoslavja satana nad Bogom. Satan je namreč prepričan, da je s smrtjo Jezusa na križu premagal Boga Stvarnika. To dokazuje tudi papeževa izjava, da je križani Jezus Bog, ki je postal greh. Bog je po papežu postal grešnik in tako ni več Bog, kajti grešnik ne more biti Bog. Bog je tako postal satan, ki bo ustvaril svoje kraljestvo. Preden pa bo to naredil, pa bo uničil Božje kraljestvo in tudi zemljo z materialnim svetom. To je satanski načrt, ki ga na zemlji uresničuje papež Frančišek s svojimi predhodniki ter drugimi prejšnjimi in sedanjimi hlapci, kot so npr. posvetne države s svojimi vojskami, masovno živinorejo in ubijanjem živali, zastrupljanjem narave … Ker pa je satan v zmoti, saj Bog ni postal greh, Jezus, Kristus pa je vstal in je na desnici Boga Stvarnika, se satanski načrt uničenja stvarstva ne bo uresničil. Toda demonske sile tega nočejo priznati. Borijo se dalje in vedno bolj uničujejo življenje na Zemlji.

Katoliška cerkev uči, da je Bog svojega Sina Jezusa, Kristusa žrtvoval v dobro človeštva. Bog naj bi Jezusa daroval za greha človeštva, Jezus pa si je sam izbral križ in smrt na njem, pravi cerkev. To kaže na to, da naj bi Bog Oče planiral okruten umor svojega sina Jezusa na križu. Ali je to res? Bog Oče, ki je čista ljubezen, naj bi planiral okruten umor svojega sina? Ljubezen planira umor sadu svoje ljubezni!? Absurdna in satanska logika katoliške cerkve! Kateri oče bi planiral umor svojega sina in to celo na izjemno okruten način? V bistvu samo eden: satan. In ta ima nepregledno število svojih otrok v katoliški in drugih biblijskih cerkvah. V katoliški cerkvi ni vernika, ki ne bi bil sad satanske ljubezni. In kaj je satanska ljubezen? Nič drugega kot sovraštvo. To je gibalo demonskih struktur in s tem tudi katoliške cerkve. Po sadovih jih boste spoznali, je rekel Jezus.

Kako se katoliška cerkev norčuje iz Jezusa, je razvidno tudi iz tega, da pravi, da si je sovladar Božjega kraljestva sam izbral križ za prestol, ko pa je iz biblije, torej temeljnega cerkvenega teksta, razvidno, da ga je izdala takratna judovska duhovniška kasta in ga predala rimski državi, da ga je križala.

Katoliška cerkev pravi, da je bila smrt Jezusa na križu nujna, kar seveda ni res. Jezusa so ubili judovsko ljudstvo, ki so jih k temu dejanju nahujskali njihovi kleriki. Poncij Pilat na njemu ni našel nobene krivde. Če bi judje sprejeli Jezusa, bi on živel dalje in ne bi umrl grozljive smrti na križu. Če bi judje sledili Jezusu, bi ta živel dalje. Ker pa je bil nevaren judovski duhovščini, ki je v njem videla konkurenco oz. tistega, ki je bil proti njim, saj jih je stalno kritiziral, so kleriki našli način, da so se ga znebili. S smrtjo je judovski kler utišal Jezusa, ker jim je bil nevaren. Na grozljiv način prelita kri oz. smrt Jezusa je bila torej v službi njegovega utišanja. V katoliški cerkvi Jezus še vedno visi na križu. Na krvi, ki teče iz tega križa, katoliška cerkev ves čas gradi svoj satanski imperij, svoje posvetno kraljestvo. Kri mučenih in s strani cerkve pobitih je njen gradbeni kamen. Nasilje je temelj cerkve. Čeprav je Jezus vstal na veliko noč, kar uči tudi cerkev, v njej še vedno visi na križu. Golgota je bila volja satana in ne Boga. Jezus se ni daroval, niti ga ni daroval Bog Oče. Daroval oz. žrtvoval ga je satan, kar je dosegel preko s strani takratnega klera nahujskanega judovskega ljudstva. Jezus ni prišel na svet, da bi sam sebe napravil za žrtev, temveč tudi za to, da bi odpravil žrtvovanja.

Kaj bi bilo, če bi se zdaj na zemlji pojavil Jezus? Bi imel svoj Govor na gori pod svojim križem s korpusom? Kjer visi kot mrlič! In ne more govoriti!?

Konec

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja