Če se želite, lahko predstavim svoje cerkveno kritične knjige v vašem kraju ali vaši organizaciji. Seveda je predstavitev brezplačna.
Svoje cerkveno kritične knjige lahko predstavim tudi na kakšnem radiu ali televiziji, v lokalnih ali nacionalnih časopisih in revijah …
Zainteresirane vabim, da se mi javijo.

Vsem zainteresiranim, to je društvom, zavodom ali drugim, nudim tudi predavanja s tematiko s področja cerkve, živali in drugih aktualnih tematik (vojska, presajanje organov, GSO, …)

Nekaj naslovov:
1. Od krsta dojenčkov do cerkvene pedofilije
2. Bogastvo cerkve
3. Ločenost države in cerkve
4. Državno financiranje katoliške cerkve
5. Cerkev in ženske
6. Prepoved delovanja katoliške cerkve
7. Gensko spremenjeni organizmi
8. Možganska smrt in presajanje organov
9. Cerkev in živali
10. Cerkev in podnebne spremembe
11. Meso – množični morilec
12. Lov – država in lovci proti naravi, živalim in ljudem
13. Pravice živali
14. O uživanju mesa s pravnega vidika

Temo predavanja je mogoče dogovoriti tudi posebej.

V okviru predavanja je mnogo časa posvečenega vprašanjem oz. mnenjem obiskovalcev.

Sodelujem lahko tudi na raznih okroglih mizah z omenjeno tematiko.

Več informacij preko telefona GSM 031/284 643.

Print Friendly, PDF & Email