OSEBNI PODATKI IN NJIHOVO VARSTVO

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine Vladko Began, samozaložba, Finžgarjeva ulica 23, 3240 Šmarje pri Jelšah. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Osnovni podatki o upravljalcu osebnih podatkov:
– naziv in naslov: Vlado Began, samozaložba, Finžgarjeva ulica 23, 3240 Šmarje pri Jelšah
– tel.: 031 284 643
– e-pošta: vlado.began@siol.net

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Vladko Began, telefon in e-pošta kot v prejšnjem odstavku.

Namen obdelave osebni podatkov je izpolnitev pogodbenih obveznosti po splošnih pogojih poslovanja za dostavo naročenega blaga na dom kupca ali za  izročitev blaga ob osebnem prevzemu. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev naročnika oz. kupca.

Upravljavec osebnih podatkov osebnih podatkov naročnikov oz. kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen podjetju Pošta Slovenije za izvajanje dostave na dom in to samo podatke o imenu in priimku, naslovu kupca ter znesku za plačilo.

Osebni podatki kupca oz. naročnika se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Osebni podatki kupca oz. naročnika se hranijo za obdobje, ki ga zakonodaja določa za zastaranje pogodbenega razmerja.

Kupec oz. naročnik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave, v kolikor zahteve niso v nasprotju z delovanjem portala in zakona. Če kupec oz. naročnik zahteva izbris podatkov, bo upravljalec le-te izbrisal v roku 15 dni.

Kupec oz. naročnik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri upravljalcu osebnih podatkov pri upravljavcu (drugi odstavek tega obvestila). V kolikor s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko s pritožbo obrne na Informacijskega pooblaščenca (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Upravljalec osebnih podatkov ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

Osebni podatki kupca oz. naročnika, ki jih upravljalec obdeluje izključno v zvezi z izvedbo naročila so:

– elektronski naslov,
– telefonska številka,
– ime in priimek,
– naslov za dostavo oz. naslov plačnika,
– vrsta, količina, enota mere, cena, poštni stroški in skupna vsota nakupljenega blaga.

Osebni podatki iz kontaktnega obrazca (ime in priimek in e-mail) se hranijo tako dolgo, dokler ni dosežen namen, ki izhaja iz sporočila pošiljatelja. Ta lahko v vsakem trenutku zahteva izbris svojih osebnih podatkov. Glede ostalega velja smiselno enako kot v predhodnem tekstu.

Print Friendly, PDF & Email