POPUST!
Resnica in cerkev se izključujeta!

Knjiga, ki nekomu ne ugaja! Ali ugaja cerkvi in njenim klerikom?

Knjiga o cerkveni pedofiliji, nasilnem cerkvenem nauku do otrok, prisilnem krstu dojenčkov, krstu otrok kot stopnici do pedofilije, bogastvu cerkve, ponarejanju biblije, negativnem vplivu biblije na družbo, cerkvenih prekletstvih, nemožnosti celovitega izstopa iz cerkve, papežu kot križarju proti muslimanom, tožbi zoper katoliško cerkev, ker ni krščanska …

206 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava

ISBN: 978-961-276-046-5

Kazalo vsebine

Odlomki iz knjige

 

Če je cena knjige znižana, velja ta cena samo za direkten nakup pri avtorju. Trenutno znižana cena velja do 30.6.2024.

 

Knjigo (cena je 10,99 EUR) v elektronski obliki (ePUB) lahko kupite tudi preko sistema Biblos na https://www.biblos.si/isbn/9789619547601 Do konca decembra 2023 lahko to e-knjigo preko sistema Biblos kupite po znižani ceni.

 

Original price was: 20,00 €.Current price is: 9,00 €. Dodaj v košarico
POPUST!
Cerkev proti človekovim pravicam in demokraciji

Cerkev poudarja, da spoštuje in priznava človekove pravice in demokracijo. Toda ali je to res? Iz cerkvenega nauka, raznih izjav klera in cerkvene zgodovine je jasno, da katoliška cerkev v principu ne priznava niti demokracije niti človekovih pravic. Če jih navidezno priznava, jih priznava samo kot sredstvo za dosego svojih ciljev, ne pa kot vrednote same po sebi. Katoliška cerkev ne priznava temeljnih ustavnih pravic, kot npr. pravice do življenja (biblijske smrtne kazni, pravične vojne), svobode vesti oz. veroizpovedi, svobode izražanja, volilne pravice, enakopravnosti (stalni napadi na homoseksualce …) Je tudi proti ustavnemu načelu ločitve države in verskih skupnosti, pri čemer ji »pomaga« celo država, saj na veliko načinov v korist cerkve krši omenjeno načelo (državno financiranje cerkvene sfere, teološka fakulteta kot del javne univerze, cerkveni blagoslovi javnih objektov, vojaški kurati …).

302 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava

ISBN: 978-961-283-255-1

Kazalo vsebine

Odlomki iz knjige

 

Če je cena knjige znižana, velja ta cena samo za direkten nakup pri avtorju. Trenutno znižana cena velja do 30.6.2024.

 

Knjigo (cena je 12,99 EUR) v elektronski obliki (ePUB) lahko kupite tudi preko sistema Biblos na https://www.biblos.si/isbn/9789619531945 Do konca decembra 2023 lahko to e-knjigo preko sistema Biblos kupite po znižani ceni.

 

Original price was: 20,00 €.Current price is: 10,00 €. Dodaj v košarico
POPUST!
Denar je cerkveni bog

Knjiga o bogastvu katoliške cerkve po svetu in v Sloveniji, o cerkvenem zlatu, njenih nepremičnah in gotovini, državnem financiranju cerkvene sfere, cerkvenem goljufanju in pomoči drugim s tujim denarjem, cerkvenih mafijskih poslih kot »božjemu« delu, propadu mariborske škofije in njene gospodarsko-finančne sfere, slamnatih duhovnikih in podjetjih, hlapčevstvu države do cerkve …

Vsebuje tudi brošuro Cerkveno bogastvo je KRVAV DENAR.

302 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava

ISBN: 978-961-276-931-4

Kazalo vsebine

Odlomki iz knjige

 

Če je cena knjige znižana, velja ta cena samo za direkten nakup pri avtorju. Trenutno znižana cena velja do 30.6.2024.

 

Knjigo (cena je 12,99 EUR) v elektronski obliki (ePUB) lahko kupite tudi preko sistema Biblos na https://www.biblos.si/isbn/9789619531976 Do konca decembra 2023 lahko to e-knjigo preko sistema Biblos kupite po znižani ceni.

 

Original price was: 29,00 €.Current price is: 10,00 €. Dodaj v košarico
POPUST!
Papež: oče laži in morilec od vsega začetka?

Zgodovina papeštva je zelo dolga in pestra. Papeži so se pojavili že v prvem stoletju našega štetja in obstajajo še sedaj, približno 2.000 let kasneje. Njihova moč je skozi zgodovino bolj ali manj naraščala in sedaj papež predstavlja osebo, ki se ji klanjajo praktično vsi državniki in politiki, ne glede na to, kakšne barve ali vere so. Papežu pa se seveda klanjajo tudi mnogi katoliški kleriki in laiki ter drugi.
Ali so bili papeži pozitivne ali negativne osebe? Ali je funkcija papeža pozitivna ali negativna? Zgodovina je jasna. Številni papeži so širili trpljenje in smrt ter zakrivili najhujše zločine proti človeštvu. Križarskih vojn, v katerih je bilo pobitih na stotine tisoče oseb, si niso izmislili kakšni nižji kleriki ali celo laiki, temveč sami papeži. Za glavnega zaščitnika svojih »svetih« vojn so razglasili Jezusa, ki je nekoč dejal Petru, naj pospravi svoj meč, ko ga je ta hotel braniti pred vojaki. Kakšno bogoskrunstvo! Neki pamfletist iz šestnajstega in sedemnajstega stoletja našteva, kateri papeži so zastrupljali, kateri so bili morilci, nečistniki, vlačugarji, pijanci, razuzdanci, hazarderji, nekromanti, častilci hudiča in ateisti, v posebnem delu pa navaja tiste, ki so zagrešili incest.

338 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava

ISBN: 978-961-95476-3-2

Kazalo vsebine

Odlomki iz knjige

Če je cena knjige znižana, velja ta cena samo za direkten nakup pri avtorju. Trenutno znižana cena velja do 30.6.2024.

Knjigo (cena je 14,99 EUR) v elektronski obliki (ePUB) lahko kupite tudi preko sistema Biblos na https://www.biblos.si/isbn/9789619547656

Original price was: 21,00 €.Current price is: 14,00 €. Dodaj v košarico
POPUST!
Katoliška cerkev: raj za pedofile in pekel za njihove žrtve?

Spolne zlorabe otrok so hud zločin. Ko so eni trpeli, so drugi »uživali«. Ti drugi so seveda storilci. Med vsemi temi so poseben primer kleriki katoliške cerkve. To pa zato, ker so bili otrokom predstavljeni (in so še), kot da so praktično sam Bog na Zemlji. In s tem vredni popolnega zaupanja.
Katoliška cerkev dobro ve, da je spolna zloraba otrok kršitev šeste Božje zapovedi, pa je kljub temu mnogo pedofilskih klerikov premeščala iz kraja v kraj in jim tako omogočila nadaljnje spolne zlorabe.
Vse to je prikrivala pred javnostjo in državo. »Nič ni namreč skrito, kar se ne bi razodelo, in nič zakrito, kar se ne bi spoznalo in prišlo na dan,« so besede Jezusa iz Nazareta iz njegovega Govora na gori. (Lk 8,17) To se tudi sedaj uresničuje. Cerkveni zločini se razkrivajo, tudi s področja spolnih zlorab otrok in odraslih.

508 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava

ISBN: 978-961-95319-0-7

Kazalo vsebine

Odlomki iz knjige

 

Če je cena knjige znižana, velja ta cena samo za direkten nakup pri avtorju. Trenutno znižana cena velja do 30.6.2024.

 

Knjigo (cena je 19,99 EUR) v elektronski obliki (ePUB) lahko kupite tudi preko sistema Biblos na https://www.biblos.si/isbn/9789619531914 Do konca decembra 2023 lahko to e-knjigo preko sistema Biblos kupite po znižani ceni.

 

Recenzija v reviji Bukla (november-december 2021):

Pedofilske afere in druge spolne zlora­be klerikov so strašen, neizbrisen madež, ki od znotraj prhni temelje Katoliške cerkve. Obsežna knjiga (506 strani) je zbir pričevanj o raz­sežnosti spolnih zlorab, pri čemer opozarja, da gre le za vrh ledene gore, saj se le malo žrtev odloči za razkritje storilcev. Avtor uvodoma seže v preteklost pedofilije v Katoliški cerkvi, nato oriše, kako otrok postane žrtev »božjega moža«, kakšne so strategije zločincev in pri­krivanja zločina. Nato sistematično, poimensko sledi množičnim storilcem in tistim v cerkvenih vrhovih, vključno s škofi, nadškofi, kardinali in papeži, ki so za pedofilske afere vedeli, a so o njih mol­čali ali pa jih namerno prikrivali. Navaja sodne procese, epiloge in posledice za vpletene v ZDA, na Irskem, v južnoameriških državah, v Avstraliji in Evropi. Slovenskega bralca se še zlasti dotaknejo po­glavja, ki obravnavajo pedofilske afere v Sloveniji; obsojene storilce, primere načinov prikrivanja, konkretne odzive cerkvenih vrhov ob javnem razkritju, načine izmikanja odgovornosti, mnenja pravnikov in odločitve sodišč. Zaključi s predlogi za ukrepe, ki bi preprečili možnosti za spolno zlorabo otrok in mladih. (Maja Črepinšek)

Original price was: 27,00 €.Current price is: 15,00 €. Dodaj v košarico